> > بخش نامه ها و مصوبات


 
بخش نامه ها و مصوبات
عنوان
موضوع
تاریخ تصویب
نام دفتر
مرجع قانون گزار
شماره قانون
جستجو در آرشیو انجام شود
  
بخش نامه ها و مصوبات
ردیف عنوان موضوع تاریخ تصویب نام دفتر مرجع قانون گزار شماره قانون تاریخ درج در سایت فایل پیوست
1 جدول سرمایه گذاری مشارکتی فایل پیوست
2 دستورالعمل مدیریت عملیات زمستانی در شهر فایل پیوست
3 برنامه سرمایه گذاری و شیوه نامه گروه مالی فایل پیوست
4 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و گروه مالی و بودجه فایل پیوست
5 جدول اطلاعات مربوط به شهرهای واجد شرایط برای اجرای مقررات ماده قانون نوسازی و عمران شهری گروه حقوقی فایل پیوست
 
تعداد بازدیدکنندگان : ۶۶۶۱۸ نفر تاریخ آخرین ویرایش : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
موارد یافت شده : ۷۱، نمایش از ۱ تا ۵
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰