مدیرکل دفترامورشهری وشوراها

وحید قربانی
 

    .
۱۳۹۰/۰۳/۰۳

صفحه گروه استخدامی

شرح وظایف گروه استخدامی

1- تکمیل بانک اطلاعات شهرداران و پرسنل شهرداری

2- صدور احکام حقوق و مزایای شهرداران

3- پیگیری ارتقا درجه شهرداری ها

4- بررسی صورت جلسات شورای اداری و استخدامی شهرداری ها و کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری

5- پیگیری آزمون استخدام نیروی متخصص و کیفی در شهرداری ها

6- بررسی و صدور مجوز به کارگیری و گزینش نیروهای موقت در شهرداری ها

7- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله از شهرداری ها

فرم های مورد نیاز آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهرداریها:

  1. نمونه آگهی تبدیل وضعیت
  2. رشته های شغلی و شرایط احراز


فرم های مورد نیاز
- در تکمیل فرم های شورای اداری و ارتقای شغلی و ... فقط از فونت های لوتوس، زر و نازنین استفاده نمایید  دریافت فایل فونت-
- برگه دست نویس فرم ها مورد قبول نمی باشد و حتما باید بصورت تایپ شده و چاپی تحویل دفتر امور شهری گردد.

            

    فرم ارزشیابی کارشناس
    فرم ارتقا شغلی
    فهرست انتصاب تغییر شغل و پست کارگران شهرداری
    فرم استخدام پیمانی و ضوابط
    فایل الکترونیکی آمار و اطلاعات کارکنان شهرداری ها و سازمان های وابسته
    برگ مشخصات و سوابق خدمت
    برگ مشخصات و خلاصه سوابق خدمت مستخدم
    صورتجلسه کارگروه کاشمر
    صورتجلسه شورای اداری و استخدامی شهرداریهای استان خراسان رضوی
    سوگندنامه شهرداران  و فرم تکمیل اطلاعات شهردار پیشنهادی و فرم ارزشیابی شهردار و روسای ادارات شهرستانها
    جدول شرح شغل کارگر
    برگ مشخصات و سوابق خدمت کارگران

بخش نامه ها ، آیین نامه ها و جداول مورد نیاز

ضوابط تمدید استخدام پیمانی
فرم ارزشیابی کارشناسان، مدیران
تصویر تعهد نامه محضری مربوط به آزمون آتش نشانی موضوع مجوز 52848 مورخ 29/11/93
قراردادهای حجمی - خصوصی
کتاب مجموعه مقررات جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداریها مشتمل بر :
  • سوگندنامه و منشور اخلاقی
  • دستورالعمل استخدام پیمانی
  • ضوابط تشکیلاتی شهرداریها و دستورالعمل اجرایی 
 

منبع : دفتر شهری
تعداد بازدیدها : ۸۰۷۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
کدام بخش زیرپرتال بیشتر مورد نظر است؟
آماربازدیدکنندگان