امیرحمزه ذاکر
سرپرست دفتر امور شهری و شوراها

 

    .
۱۳۹۷/۰۱/۰۹

ساختار امور سرمایه‌گذاری و مشارکت ها

سرمایه گذاری - ساختار امور سرمایه‌گذاری و مشارکت ها

به منظور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کلیه امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری ، هیاتی تحت عنوان « هیات عالی سرمایه‌گذاری » تشکیل می‌شود.

کلیه امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری با تاسیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها  از طریق این سازمان، و در سایر شهرداریها که فاقد سازمان باشند از طریق واحد سرمایه گذاری و مشارکت انجام خواهد شد و پس از تصویب شیوه نامه در شورای اسلامی شهر هیچ یک از مناطق ، سازمانها و واحدهای تابعه شهرداری راساً حق انعقاد قرارداد و یا طی مراحل اداری امور سرمایه گذاری و مشارکت را ندارند . مدیریت سرمایه گذاری و کمسیون مربوطه یا هر واحدی که قبلا در امور سرمایه گذاری فعالیت می کردند در سازمان مذکور ادغام می شود.

ساختار امور سرمایه‌گذاری و مشارکت ها
طبق ماده 3 شیوه نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداریها، در شهرهایی که سازمان سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تأسیس و تشکیل نشده باشد شهرداری می بایست نسبت به  ایجاد ساختار سازمانی مناسب جهت سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت ماده 54 قانون شهرداریها ظرف مدت حداکثر یکسال اقدام نمایند.

به منظور جلب مشارکت و ایجاد انگیزه و استفاده از توانمندی‌های مدیران و عوامل انسانی و کارشناسی مناطق و سازمانها و واحدهای تابعه شهرداری موارد زیر قابل اجرا هستند.
1. بخش برنامه‌ای و عملیاتی و مدیریتی طرحهای مصوب اجرا شده حسب موقعیت جغرافیایی طرح به عنوان فعالیت‌های آن منطقه منظور می شود.
2. ارزیابی عملکرد مدیران و عوامل انسانی مرتبط و تأثیر گذار در امر سرمایه‌گذاری و مشارکت توسط هیات عالی  جهت ارتقاء و تشویق آنها.
 تبصره 1. واحدهای سرمایه‌گذاری مناطق و سازمانهای وابسته شهرداری از حیث انجام وظایف موضوع این شیوه نامه تابع واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ خواهد بود .
تبصره  2. نظام و سیستم ارزیابی عملکرد با هدف ترویج و گسترش امور سرمایه‌گذاری و مشارکت در سطح شهرداری، مناطق و سازمانهای تابعه با پیشنهاد « واحد سرمایه‌گذاری ومشارکت » و تصویب هیات  عالی سرمایه‌گذاری به مورد اجرا گذارده می شود.
تبصره 3 . حق الجلسه اعضای هیات عالی توسط شورای اسلامی شهر و حق الجلسه اعضاء کمیسیون کارشناسی و دستمزد کارشناسان خارج از شهرداری با تصویب هیات عالی و برابر ضوابطی که توسط سازمان شهرداریها و دهیاریها ابلاغ می شود محاسبه و پرداخت خواهد شد .
تبصره 4 . وظایف هیات عالی  و کمسیون تخصصی در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها به ترتیب بر عهده شورای سازمان و هیات مدیره می باشد


ترکیب هیات عالی سرمایه‌گذاری
طبق ماده 5 شیوه نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداریها، به منظور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کلیه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری ، هیاتی مرکب از اشخاص زیر تحت عنوان « هیات عالی سرمایه‌گذاری » تشکیل می‌شود. اعضای این هیات  مرکب از:
 1. شهردار به عنوان رئیس
 2. معاون اداری مالی یا رئیس امور مالی شهرداری
 3. مسئول امور سرمایه گذاری بعنوان دبیر
 4. یکنفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب شهردار
 5. یکنفر کارشناس مالی یا اقتصادی به انتخاب شهردار
 6. یکنفر کارشناس بصیر و خبره به پیشنهاد شهردارو تصویب شورای اسلامی شهر
 7. یکنفر به انتخاب معاون امور عمرانی استانداری

 تبصره :تصمیمات هیات عالی  با دو سوم آراء  مشروط به اینکه شهردار و معاون اداری مالی یا رئیس امور مالی جزء موافقین باشند ملاک عمل و اقدام شهرداری و عوامل اجرایی آن بوده و هیچ یک از اعضای مذکور در این ماده راساًٌ حق تغییر آن را نخواهند داشت

وظایف و اختیارات هیات عالی سرمایه گذاری
طبق ماده 6 شیوه نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداریها، وظایف و اختیارات هیات عالی سرمایه گذاری به شرح ذیل تعریف می شود:
 1. تصویب موضوعات و عناوین سرمایه گذاری و مشارکت و همچنین تعیین اولویتها که توسط کمیسیون پیشنهاد میشود .
 2. تصویب فرآیند انتخاب سرمایه گذار یا مشارکت کننده از طرق فراخوان عمومی و یا فراخوان محدود یا ترک فراخوان برای هر یک از طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت  
 3. بررسی پیشنهادات کمیسیون کارشناسی و اتخاذ تصمیم درخصوص آنها .
 4. انتخاب نهایی سرمایه گذاران و شرکاء.
 5. تصویب قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت
تبصره ‌: هیات  عالی و اعضای آن نمی توانند اختیارات خود را در زمینه موضوعات این شیوه نامه به دیگران تفویض نمایند.
 
وظایف و اختیارات رئیس هیات  عالی سرمایه گذاری
طبق ماده 7 شیوه نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداریها، وظایف و اختیارات رئیس هیات  عالی سرمایه گذاری به شرح ذیل تعریف می شود:

 
 1. انتخاب اعضای کمسیون کارشناسی سرمایه گذاری و صدور احکام آنها پس از تصویب هیات عالی سرمایه گذاری
 2. نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه .
 3. نظارت عالیه بر فرآیند انعقاد و اجرای قراردادها و حسن انجام کار
 4. انعقاد قراردادبا رعایت این شیوه نامه

وظایف اداره امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری:
1. تهیه بسته حاوی طرحها و پروژه های مورد سرمایه‌گذاری همراه با  اطلاعات جامع و کلی اقتصادی و فنی برای ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذار
2. اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و رفع موانع اداری برای تسریع در اجرای طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی و پیگیری کلیه تعهداتی که شهرداری مطابق با قرارداد بعهده گرفته است .
3. ایجاد زمینه و بستر مناسب برای ترغیب و تشویق سرمایه گذاری و پیشنهاد اعطای تسهیلات و امکانات کافی از طرف شهرداری.
4. فراهم آوردن شرایط برابر برای ایجاد رقابت بین سرمایه‌گذاران جهت انجام امور سرمایه‌گذاری.
5. ایجاد هماهنگی با مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و واحدهای تابعه شهرداری.
6. ابلاغ مصوبات هیات  عالی و پی‌گیری نحوه اجرای آنها.
7. تهیه گزارش جامع و ماهانه از روند امور سرمایه‌گذاری جهت ارائه به کمیسیون و هیات  عالی .
8. انجام تبلیغات برای جلب سرمایه گذاران و معرفی طرحها .
9. اخذ گزارش عملکرد امور سرمایه‌گذاری از مناطق و واحدهای تابع شهرداری.


شهرداری موظف است گزارش عملکرد سالانه امور سرمایه گذاری و همچنین بسته و فرصتهای سرمایه گذاری رابه فراخور نیاز تهیه و به دفتر امور شهری  ارسال نماید.
.


منبع : زیرپرتال دفتر امور شهری
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۴۴۱
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
کدام بخش زیرپرتال بیشتر مورد نظر است؟
آماربازدیدکنندگان