صفحه اصلی > ImageGallery گالری عکس

سفر استاندار محترم به شهرستان قوچان

تعداد تصاوير: ۴

جلسه آموزشی شورا شهرستان چناران

تعداد تصاوير: ۳

جلسه آموزشی شورا شهرستان قوچان

تعداد تصاوير: ۵

دوره آموزش شورا شهرستان گناباد

تعداد تصاوير: ۴

کمیته اجرایی آموزش

تعداد تصاوير: ۵

اولین جلسه کارگروه ماده 8

تعداد تصاوير: ۵

بازدید مدیر کل دفتر شهری از شهرستان تربت حیدریه

تعداد تصاوير: ۲

بازدید مدیر کل دفتر شهری از سازمان آتش نشانی

تعداد تصاوير: ۱۰

جلسه شورای اداری چناران

تعداد تصاوير: ۶

گردهمایی شهرداران استان خراسان رضوی

تعداد تصاوير: ۶

کارگروه بیمه,بازسازی وبازتوانی,

تعداد تصاوير: ۶

جلسات همکاران دفتر امورشهری

تعداد تصاوير: ۴

نشست شهرداران شرق استان

تعداد تصاوير: ۷

همایش مدیریت شهری و توسعه گردشگری در طرقبه

تعداد تصاوير: ۱

همایش شوراهای خراسان رضوی

تعداد تصاوير: ۱

آلبوم تصاویر گارگاه آبیاری
دوره آموزشی آبیاری فضای سبز در مشهد
تعداد تصاوير: ۱