ردیف عنوان موضوع نام دفتر فایل پیوست
۱ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و گروه مالی و بودجه دریافت فایل
۲ برنامه سرمایه گذاری و شیوه نامه گروه مالی دریافت فایل
۳ فرم اطلاعات شناسه ملی گروه مالی دریافت فایل
۴ جدول اطلاعات مربوط به شهرهای واجد شرایط برای اجرای مقررات ماده قانون نوسازی و عمران شهری گروه حقوقی دریافت فایل
۵ فرایند پرداخت وام شهرداری ها وام دفتر شهری - گروه مالی و بودجه دریافت فایل
۶ فرآیند انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها اوراق مشارکت دفتر شهری - گروه مالی بودجه دریافت فایل
۷ شیوه نامه نحوه واگذاری ، تهیه ، بررسی و تایید برنامه عملیات برنامه راهبردی دفتر شهری دریافت فایل
۸ قرارداد اجرای دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عمل طرح پایش پیمایش دفتر امور شهری وشوراها دریافت فایل
۹ دستور العمل شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی مدیریت شهری و روستایی دفتر امور شهری وشوراها دریافت فایل
۱۰ دستورالعمل مدیرت نگهداری و توسعه فضای سبز شهری دستورالعمل دفتر امور شهری وشوراها دریافت فایل
۱۱ دستورالعمل ماشین آلات_ قیر و تجهیزات بند ح تبصره 9 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری دریافت فایل
۱۲ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعرفه سوخت سوخت دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۳ شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها سرمایه گذاری دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۴ آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ایثارگران دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۵ شیوه نامه اجرایی مکان یابی , احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماندهای عادی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۶ شیوه نامه نحوه واگذاری تهیه ، بررسی و تایید برنامه عملیات نوسازی ، عمران و اصلاحات شهری برنامه راهبردی شهرداری دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۷ بخشنامه ابلاغ امتیازات عوامل خاص طرح مسیر ارتقای شغلی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۸ نظام نامه شهر ایده آل نظام نامه دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۹ دستورالعمل مدیریت جابجایی بار درون شهری و حومه حمل و نقل درون شهری دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۰ شیوه نامه اجرایی اجتناب و کاهش تولید پسماند عادی پسماند دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۱ تصویب نامه در خصوص الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدام آتش نشانی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۲ نظام نامه برگزاری جشنواره برترین عملکرد شهرداری ها 1395 عملکرد شهرداری دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۳ دستورالعمل بزرگداشت 7 مهرماه , روز آتش نشانی و ایمنی آتش نشانی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۴ شیوه نامه اجرایی ذخیره سازی موقت و جمع آوری پسماند های خشک تفکیک شده در مبدا پسماند دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۵ اطلاعات ناوگان حمل و نقل مسافری درون شهری تکمیل اطلاعات دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۶ دستورالعمل اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۷ دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و ع برنامه راهبردی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۸ اغاز ثبت نام طرح توسعه حمل و نقل همگانی درون شهری ابلاغیه دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۹ دستورالعمل توزیع ماشین آلات برای شهرهای زیر 50 هزار نفر توزیع ماشین آلات دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۳۰ بخشنامه بودجه سال 94 شهرداری های استان بودجه دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱ ۲ ۳