علیرضا خادم پیر
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

 

    .
۱۴۰۰/۰۹/۲۴

ابلاغ حکم شهردار ملک اباد

ابلاغ حکم شهردار ملک اباد (مهندس رجبی ) توسط مدیر کل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری با حضور اعضای شورای شهر و جمعی از همکاران و مسئولین بخش احمداباد شهرستان مشهد و کارشناسان دفتر شهری در مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴روزچهارشنبه صورت پذیرفت.

ابلاغ حکم شهردار ملک اباد (مهندس رجبی ) توسط مدیر کل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری با حضور اعضای شورای شهر و جمعی از همکاران و مسئولین بخش احمداباد شهرستان مشهد و کارشناسان دفتر شهری در مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴روزچهارشنبه صورت پذیرفت.


منبع : زیرپرتال دفتر امور شهری
۲۰۳

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
کدام بخش زیرپرتال بیشتر مورد نظر است؟
آماربازدیدکنندگان